Akademik Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri

Bilgi Edinme İşlemleri

Bilirkişi Yazışmaları

Enstitü Yönetim Kurulu İşlemleri

Enstitü Kurulu İşlemleri

Genel Yazışma İşlemleri

İdari Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri