G. Capar, İklimİN Projesi İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi, Modül 8, Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği,1-40, 2019.

T. Pilevneli, G. Capar (2019) (sözlü sunuma kabul edildi). Sericin recovery from silk wastewaters: cost evaluation. 6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, 18-20 November 2019, Istanbul, Turkey.

T. Pilevneli, M. Gencturk, U. Yetis, G. Capar (2019). Cost of sericin recovery from silk effluents, 3rd IWA Resource Recovery Conference, 8-12 September, Venice, Italy.

C. Coskun Dilcan, G. Capar, A. Korkmaz, O. Iritas, Y. Karaaslan, B. Selek (2019). Evaluation of water losses in drinking water distribution networks in Turkey, 11thWorld Congress of EWRA Managing Water Resources for a Sustainable Future, 25-29 June 2019, Madrid, Spain.

C. Sanchez Cerda, T. Pilevneli, G. Capar (2019). Water management in Turkey: the effects of climate change on agriculture and the economy, 11thWorld Congress of EWRA Managing Water Resources for a Sustainable Future, 25-29 June 2019, Madrid, Spain.

Kodal, S., Ahi, Y., “Tarımda Su Verimliliği” , Anahtar Dergisi, 354, 30-37, (2018).

Capar, G., Yetiş, Ü., “Sanayide Su Verimliliğinin Ülkemizdeki Durumu”Anahtar Dergisi, 354, 19-29, (2018).

Coskun Dilcan, C., Capar, G., Korkmaz, A., İritas, Ö., Karaaslan, Y.,  Selek, B., “İçme Suyu Şebekelerinde Görülen Su Kayıplarının Dünyada Ve Ülkemizdeki Durumu” Anahtar Dergisi, 354, 10-18, (2018).

G. Capar, L. Dogankaya,”Utilization of Silk Waste as Fishmeal Replacement: Growth Performance of Cyprinus carpio Juveniles Fed With Bombyx mori Pupae”,World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering Vol:12, No:6, 2018

Pervin Anis, Tuba Toprak, Eyuphan Yener, Goksen Capar, “Investigation of the effects of environmentally friendly degumming methods on silk dyeing performance” Textile Research Journal 0 (00) , 1-11, (2018). DOI: 10.1177/0040517518767156

B. Kiraz, I. Bayram, U. Yetis, G. Capar (2018). Ultrafiltration performance for sericin recovery from silk effluents, Euromembrane 2018, 9-13 July, Valencia-Spain.

Y.Gokce, G. Capar, Z. Aktas (2017). Preparation and characterisation of sericin stabilised silver nanoparticles, International Porous and Powder Materials (PPM2017), 12-15 September 2017, Kusadasi, İzmir, Turkey.

 B. Kiraz, İ. Bayram, U. Yetis,G. Capar (2017). Resource Recovery from Textile Effluents: The Case of Sericin Protein, 2nd International Resource Recovery Conference, 5 – 9 August 2017, New York, USA.

 B. Kiraz, İ. Bayram, U. Yetis,G. Capar (2017). İpek Sektörü Atıksularından Ürün Geri Kazanımı ile Çevre Kirliliğinin Azaltılması, 12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 5-7 Ekim 2017, Ankara.

B. Kiraz, İ. Bayram, U. Yetis,G. Capar (2017). İpek Atıksularından Ultrafiltrasyon ile Serisin Geri Kazanımında Geleneksel ve Alternatif Serisin Sökme İşlemlerinin Etkisi, 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2017), 21-23 Eylül 2017, İstanbul.

 B. Kiraz, İ. Bayram, U. Yetis,G. Capar (2017). Tekstil Endüstrisi-İpek İşleme Atıksularından Membran Hibrit Proseslerle Serisin Geri Kazanımı, Endüstriyel Atıksuların Membran Teknolojileri ile Arıtımı, Su/Ürün Geri Kazanımı ve Konsantre Yönetimi, 18-20 Nisan 2017, İstanbul.

P. Anis, G. Capar, T. Toprak, E. Yener. “Sericin removal from silk fibers with eco-friendly alternative methods”, Ege University Textile and Apparel Journal, 26 (4), 368-374 (2016).

G. Capar, S. S. Aygun (2016). Recovery of a valuable protein from textile wastewaters by membrane technology, 3rd IWA Specialized International Conference “Ecotechnologies for Wastewater Treatment-EcoSTP2016”, June 27-30, Cambridge, UK.

Gökşen ÇAPAR, Çiğdem Coşkun DİLCAN, Cenk AKŞİT, Şebnem ARSLAN, Mehmet ÇELİK, Süleyman KODAL, “Evaluation of Irrigation Water Quality in Gölbaşı District” Journal of Agricultural Sciences, 22, 408-421 (2016)

G. Capar, Aygun S.S. “Characterization of sericin protein recovered from silk wastewaters”, Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, 72 (3), 219-234 (2015).

G. Capar, S.S. Aygun (2015). Evaluation of the properties of sericin protein recovered from silk effluents, 1st IWA Resource Recovery Conference, 30 August-2 September 2015, Ghent, Belgium.

G. Capar, C. Coşkun Dilcan, B. Benlı, S. Kodal, “A New Integrated Approach For Water Educatıon In Turkey” , European Water Resources Association (EWRA) 2015 Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Oppurtinities Congress, 10-13 Haziran 2015, İstanbul Türkiye.

G. Capar, U. Yetiş, “Development of a National Set of Environmental Performance Indicators for Turkey”,International Conference Industrial Waste & Wastewater Treatment & Valorisation-IWWATV2015, 21-23 Mayıs 2015, Atina Yunanistan.

G. Capar, C. Akşit, C. Coskun Dilcan, S. Arslan, M. Çelik, S. Kodal, L. Yılmaz, U. Yetiş, M. Palmer, J. Gowing, K. Lİ, “Water quality for agriculture in Golbasi district of Ankara-Turkey”, IWA World Water Congress and Exhibition, 21-26 Ekim 2014, Lizbon, Portekiz.

G. Capar,  U. Yetiş, “Development of a national set of water indicators for Turkey”, IWA World Water Congress and Exhibition, 21-26 Ekim 2014, Lizbon, Portekiz.

G. Çapar, S. S. Aygün, M. R. Geçit, K. Li, “Characterization and Determination of Biofilm Forming Potential of a Waste-Sericin-Rich Protein Mixture”, Proceedings Book, International Porous and Powder Materials Symposium, 3-6 Eylül 2013, Çeşme İzmir.

 G. Capar, C. Aksit, M. Celik, S. Kodal, “Evaluation of Groundwater Quality used for Agriculture in Ankara-Golbasi Special Environmental Protection Area”, Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment Kusadası, Turkey  September 21-24, 2013.  

G. Çapar, “Separation of silkworm proteins in cocoon cooking wastewaters via nanofiltration: effect of solution pH on enrichment of sericin”, Journal of Membrane Science, 389, 509-521 (2012).

G. Çapar,” Türkiye’de su yönetimindeki gelişmeler ve endüstriyel su yönetimine yönelik çalışmalar üzerine bir değerlendirme”, 1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Bildiriler Kitabı, 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi – Bursa.