Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü’nün vizyonu; su yönetimi konusunda uluslararası alanda tanınan, yenilikçi, katılımcı ve yönlendirici bir bilgi merkezi olmaktır.