Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü (ENSTİTÜSU), ülkemizde ve dünyada su kaynaklı sorunlara yeni açılımlar ve öneriler sunmak amacıyla, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30. Maddesine göre Bakanlar Kurulunun 2010/103 sayılı kararı ile 01.02.2010 tarihinde kurulmuştur. ENSTİTÜSU, ülkemizde su konusunda faaliyet göstermek üzere kurulan ilk enstitüler arasında yer almıştır.

Su Yönetimi Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü’ne Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM atanmış ve 01.02.2013 tarihine kadar görev yapmıştır. Bu dönemde Enstitü Müdür Yardımcısı olarak sırasıyla Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman KODAL ve Su Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR görev yapmıştır. Bu dönemde Enstitü Kurulu’nun kararıyla ilk Enstitü Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. O dönemdeki Enstitü Yönetim Kurulu üyeleri; Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM (Enstitü Müdürü), Prof. Dr. Süleyman KODAL (Müdür Yardımcısı), Prof. Dr. Taner TOĞRUL (Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Mehmet ÇELİK (Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi) ve Doç. Dr. Tayfun ÇINAR (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi) dır.

Prof. Dr. Süleyman KODAL 05.02.2013- 05.02.2016 tarihleri arasında, Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK ise 05.02.2016- 23.03.2016 tarihleri arasında Enstitü Müdürü olarak görev yapmıştır. Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR 23. 03. 2016-03.11.2016 tarihleri arası Enstitü Müdür Vekili olarak,  03.11.2016- 03.11.2019 tarihleri arası Enstitü Müdürü olarak görev yapmış olup, 2019 dönemi itibari ile yeniden atanmıştır.

Halen görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri, Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR (Enstitü Müdürü), Doç. Dr. Alper Serdar ANLI(Müdür Yardımcısı), Doç. Dr. Berna TOPUZ (Müdür Yardımcısı), Prof. Dr. Ayşe Nilsun DEMİR (Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Şebnem ARSLAN (Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi), Dr. Öğretim Üyesi Olgu AYDIN (Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi)  dir.

Su Yönetimi Enstitüsü ( ENSTİTÜSU), üçü uluslararası fonlardan desteklenen toplam altı proje tamamlamıştır. Tarımda su verimliliği, modern sulama teknikleri, çiftçi eğitimi, endüstriyel atıksu yönetimi, su geri kazanımı, atıksudan değerli hammadde geri kazanımı gibi konulara ağırlık veren Enstitümüz araştırma faaliyetlerine yeni projelerle devam etmektedir.  Devam eden AB destekli “Building Capacity on Vulnerabilities of Agricultural Sector to Climate Change in Turkey”  projemiz ile Batı Akdeniz Nehir Havzası’nda, tarım sektörünün ekstrem hidrolojik koşullar ve iklim değişikliği karşısındaki kırılganlığını değerlendirmek ve bu durumdan etkilenen farklı ekonomik sektörlerin kapasitesini ve farkındalığını arttırmak hedeflenmektedir.

Enstitümüz tarafından önerilen Disiplinlerarası “Su Politikaları ve Güvenliği Anabilim Dalı”, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuş ve bu ABD altında ilk defa 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci alınmıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) ‘na öğrenci alınmıştır. Yine Enstitümüz tarafından önerilen Disiplinlerarası “Entegre Su Yönetimi Anabilim Dalı”, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. Entegre Su Yönetimi Birinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı’na 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alınmıştır.

 

Yönetim Kurulu Üyeliği Yapmış Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Taner TOĞRUL (Şubat 2011- Temmuz 2013)

Kimya Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

foto_tayfuncınar

Prof. Dr. Tayfun ÇINAR (Şubat 2011- Mart 2016)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

ersoyhoca

Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM (Kasım 2013- Kasım 2016)

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi

 

mcelik

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK (Şubat 2011-Şubat 2017)

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

 

Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ (Kasım 2016- Kasım 2019)

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

 

 

Enstitümüzde Görev Yapmış Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Boğaçhan BENLİ ( Kasım 2010- Şubat 2017)

Su Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi