1. Clara SANCHEZ CERDA  (Water Management in Turkey: The Effects of Climate Change on Agriculture and Economy); Master’s thesis, Master’s Degree in Science and Integrated Water Management, School of Earth Sciences, University of Barcelona (Danışman: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR)

  2.  Banu KAYA (Bütünleşik Su Havzası Yönetimi Kapsamında Halkın Katılımının Ülke Örnekleriyle İncelenmesi) (Danışman: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR)

  3. Duygu DOĞU KIRKICI (Su Güvenliği Kavramının ve Su Güvenliği İndekslerinin Bir İncelemesi) (Danışmanlar: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR ve Dr. Öğr. Üyesi Seyfi KILIÇ (Iğdır Üniversitesi))

  4. Serap PERÇİN (Su Güvenliği Bağlamında Su Hakkı) (Danışmanlar: Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM ve Prof. Dr. Sencer İMER (Ufuk Üniversitesi))