Avrupa Birliği Destekli “Building Capacity on Vulnerabilities of Agricultural Sector to Climate Change in Turkey” Projesi. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR

TÜBİTAK (1003) Destekli “Tekstil Endüstrisi-İpek İpliği İşleme Atıksularından Membran Hibrit Prosesler ile Serisin Proteini Geri Kazanımı ve Prototip Serisin Üretimi” Projesi. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR

Ankara Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü Destekli “Tekstil Atıksularından Serisin Proteini ve Su Geri Kazanımı” Altyapı Projesi Yürütücüsü: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR

UNDP Destekli “Ankara ve Isparta Bölgelerinde Yağmur Suyu Hasadı ve Etkin Su Kullanımı İle İklim Değişikliğine Uyumun Sağlanması” Projesi. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Süleyman KODAL.

UNDP Destekli “Ankara-Gölbaşı Bölgesinde Etkin Su Kullanımı Ve Yağmur Suyu Hasadı İle İklim Değişikliğine Adaptasyonun Sağlanması Projesi“, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Süleyman KODAL (2012-2013)

British Council Destekli “Türkiye’de Tarımsal Su Yönetimi Üzerine Pilot Bir Proje: Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi (A Pilot Project on Agricultural Water Management in Turkey: Gölbasi Special Environmental Protection Area)” Projesi , Türkiye Takım Lideri: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR (2012-2015)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı İle Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Arasında GAP Bölgesi’nde Suyun Verimli Kullanımı Konusunda Kapasite Geliştirme Programı Kapsamında “Suyun Etkin Ve Verimli Kullanılması” Projesi İle İlgili İşbirliği (2010)