• Su ve atıksu analizleri
  • Su ve atıksu arıtımı
  • Kaynak geri kazanımı
  • Membran ayırma prosesleri

Lab

Cihaz ve Ekipmanlar:

pH metre Cihazı ve Diğer Ölçüm Probları

  • Elektriksel İletkenlik (EC) (mS/cm, µS/cm)
  • Sodyum (Na+)
  • Oksidasyon İndirgeme Potansiyeli, (ORP) (mV)
  • Çözünmüş Oksijen (mgO2 /L)

u

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

u

Hassas Terazi

u

Termoreaktör

u

Klor Tayin Cihazı

u

Ultrasonik Su Banyosu

u

Santrifüj Cihazı

u

Ultra Saf Su Cihazı

u

Etüv

u

Spektrofotometre

u

Otoklav

u

HPLC Cihazı

20160419_164231

Membran Filtrasyon Düzeneği

u