ÖZGEÇMİŞ

yeşim ahi ile ilgili görsel sonucu

Adı : YEŞİM
Soyadı : AHİ
E-posta : yesimahi@nku.edu.tr; ysmahi@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 600 01 62/ 2710
Ünvan : Prof.

 

 

 

 

Doktora

Üniversite : TRAKYA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : ZİRAAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları : 2000
Tez :

Yüksek Lisans

Üniversite : TRAKYA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : ZİRAAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları : 1996
Tez :

Lisans

Üniversite : ANKARA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul : ZİRAAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları : 1993
Tez :

Yabancı Dil Bilgileri

İngilizce : Gelişmiş

 

Akademik Görevler

Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2007-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2005-
Öğr. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2003-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1994-

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Balaban İ., AHI Y., Alternatif Tarım Girdisi Ozonun Soğanda (Allium Cepa) Bitki-Toprak-Su Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 111-123, 2016.
Özgün Makale
2. AHI Y., Modeling the effects of climate variability on irrigation scheduling options for spring maize yield in Punjab, Pakistan, Agricultural water management, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. SCI-Expanded
3. AHI Y., Performance of drip irrigated dry-seeded rice (Oryza sativa L.) in South Asia, Paddy and Environment, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. SCI-Expanded
4. AHI Y., ORTA A., Gündüz A., GÜLTAŞ H. T., The Canopy Temperature Response to Vapor Pressure Deficit of Grapevine cv. Semillon and Razaki, Agricultural Science Procedia, Elsevier, 2015.
Özgün Makale ASCE
5. AHI Y., Modelling bulk surface resistance by MODIS data and assessment of MOD16A2 evapotranspiration product in an irrigation district of Southern Italy, Agricultural water management, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. SCI-Expanded
6. Erdem T., Y. E., H. O., E. G., Variations of non water stressed beselines for dwarf cherry trees under different irrigation regimes, J. of. Tekirdağ Agric. Faculty, pp. 41, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. Arıtürk M. E., Y. E., İkinci ürün silajlık mısırın (Zea mays L.) sulama zamanının planlanması ve su-verim ilişkisinin belirlenmesi, ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, pp. 73, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. ERDEM Y., ARIN L., ERDEM T., POLAT S., DEVECİ M., HAKAN O., GÜLTAŞ H. T., Crop water stress index for assessing irrigation scheduling of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica), agricultural water management, pp. 148, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. ERDEM T., ARIN L., ERDEM Y., POLAT S., DEVECİ M., HAKAN O., GÜLTAŞ H. T., Yield and quality response of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) under different irrigation regimes, nitrogen applications and cultivation periods, agricultural water management, pp. 681, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. Dağdelen N., T. G., Y. E., F. S., E. Y., S. A. a. E. Y., Determinaton of crop water stres index (CWSI) of second crop corn in a semiarid climate, ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, pp. 805-814, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. Gültaş H., E. Y., Bodur Kiraz Bahçelerinde Damla ve Mikro Yağmurlama Sulama Yöntemlerinin Yatırım ve İşletme Masrafları Yönünden Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, pp. 38, 2007.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
12. ERDEM Y., SEZEN Ş., ERDEM T., DİNÇER K., Determination of crop water stress index for irrigation scheduling of bean (Phaseolus vulgaris L.), Turkish Journal of Agriculture and Forestry, pp. 195, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. Erdem Y., T. E., A. O., H. O., Use of infrared thermometry for developing baseline equations for main crops of Trakya Region in Turkey, International Symposium on Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture, pp. 285, 2006.
Özgün Makale
14. ERDEM Y., ERDEM T., ORTA A., HAKAN O., Canopy-air temperature differential for potato under different irrigation regimes, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B ? Soil and Plant Science, pp. 206, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
15. Erdem T., Y. E., A. O., H. O., Response of agronomic crops to use of deficit irrigation in the Trakya Region-Turkey, International Symposium on Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture, pp. 238, 2006.
Özgün Makale
16. Erdem Y., S. Ş., T. E., D. K., Use of a crop water stress index for scheduling the irrigation of sunflower (Helianthus annuus L.), Turkish Journal of Agriculture and Forestry, pp. 11, 2006.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
17. ERDEM T., ERDEM Y., ORTA A., HAKAN O., Use of a crop water stress index for scheduling the irrigation of sunflower (Helianthus annuus L.), Turkish Journal of Agriculture and Forestry, pp. 11, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
18. ERDEM T., ERDEM Y., ORTA A., HAKAN O., Water-yield relationships of potato under different irrigation methods and regimens, Scientia Agricola, pp. 226, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
19. ERDEM T., ORTA A., ERDEM Y., HAKAN O., Crop water stress index for potato under furrow and drip irrigation systems, Potato Research Journal, pp. 49, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
20. Sehirali S., T. E., Y. E., D. K., Damla sulama yöntemiyle sulanan fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) su kullanım özellikleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, pp. 212, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
21. ERDEM Y., ERDEM T., ORTA A., HAKAN O., Irrigation scheduling for watermelon with crop water stress index (CWSI), Journal of Central European Agriculture, pp. 455, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
22. BAŞER İ., SEZEN Ş., ORTA A., ERDEM T., ERDEM Y., ÖZCAN Y., Effect of different water stresses on the yield and yield components of winter wheat, Cereal Research Communications, pp. 217, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
23. Orta A., İ. . B., S. Ş., T., E. v. Y. E., Use of infrared thermometry for devepoling baseline equations and scheduling irrigation in wheat, Cereal Research Communications, pp. 363, 2004.
Özgün Makale SCI
24. ORTA A., ERDEM Y., ERDEM T., Crop water stress index for watermelon, Scientia Horticulturae, pp. 121, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
25. ERDEM Y., YÜKSEL A. N., Yield response of watermelon to irrigation shortage, Scientia Horticulturae, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
26. ORTA A., ERDEM T., ERDEM Y., Determination of water stress index in sunflower, Helia, pp. 27, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
27. ORTA A., SEZEN Ş., BAŞER İ., ERDEM T., ERDEM Y., ÖZCAN Y., Water yield relation and water use efficiency of winter wheat in Western Turkey, Cereal Research Communications, pp. 367, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded
28. ERDEM Y., YÜKSEL A. N., ORTA A., The effects of deficit irrigation on watermelon yield, water use and quality characteristics, Pakistan Journal of Biological Sciences, pp. 785, 2001.
Özgün Makale SCI-Expanded
29. Orta A. H., Y. E., T. E., M. Ş., Trakya Bölgesinde tarımı yapılan kültür bitkilerinin sulama programlarının oluşturulmasında açık su yüzeyi buharlaşmasından yararlanma olanakları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, pp. 97, 2001.
Özgün Makale SCI-Expanded

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Erdem T., Y. E., Sulama zamanı planlanmasında bitkiye dayalı ölçüm tekniklerinden : İnfrared termometre tekniği, Tarla Sera Dergisi, ss. 65-69, 2010.
Özgün Makale
2. , Gültaş, H.T. ve Y. Erdem. Bodur Kiraz Bahçelerinde Damla ve Mikro Yağmurlama Sulama Yöntemlerinin Yatırım ve İşletme Masrafları Yönünden Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 13, ss. 38-46, 2007.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Erdem, T., Y. Erdem, A.H. Orta ve H. Okursoy. Use of a crop water stress index for scheduling the irrigation of sunflower (Helianthus annuus L), Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt 30, ss. 11-20, 2006.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Erdem, Y., S. ޞehirali, T. Erdem ve D. Kenar. Determination of crop water stress index for irrigation scheduling of bean (Phaseolus vulgaris L.), Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt 30, ss. 195-202, 2006.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , Sehirali, S., T. Erdem, Y. Erdem, ve D. Kenar. Damla sulama yöntemiyle sulanan fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) su kullanım özellikleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 11, ss. 212-216, 2005.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. Sağlam M., H. I., A. G., T. U., A. H. O., Y. E., Tekirdağ koşullarında Razakı ve Semillon üzüm çeşitlerinde gençlik dönemindeki asmalarda su tüketiminin belirlenmesi ve sulamanın vegetatif gelişme üzerine etkileri, Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, ss. 16, 2005.
Özgün Makale
7. , Orta, A.H., Y. Erdem, T. Erdem ve M. ޞener. Trakya Bölgesinde tarımı yapılan kültür bitkilerinin sulama programlarının oluşturulmasında açık su yüzeyi buharlaşmasından yararlanma olanakları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 7, ss. 97-104, 2001.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. Şehirali S., A. O., İ. B., T. E., Y. E. v. O. Y., Trakya Bölgesinde üretilen ekmeklik buğdayların çeşit-su-verim-kalite ilişkilerinin belirlenmesi, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, ss. 93, 2001.
Özgün Makale
9. Yüksel A., Y. E., Kırklareli koşullarında bitki su tüketimi tahmin eşitliklerinin karşılaştırılması, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Bursa, ss. 236, 1997.
Özgün Makale
10. Orta A., Y. E., Trakya koşullarında karpuzun su isteği, Hasad Gıda, Tarım ve Hayvancılık Dergisi, ss. 16, 1997.
Özgün Makale

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. , Erdem, T., Arın, L., Erdem, Y., Polat, S., Deveci, M., Okursoy, H. and Gültaş, H.T.. Yield and quality response of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) under different irrigation regimes, nitrogen applications and cultivation periods, Agric, Water Manage., 2010.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Erdem, T., Y. Erdem, A.H. Orta ve H. Okursoy. Water-yield relationships of potato under different irrigation methods and regimens, Scientia Agricola, cilt 63, ss. 226-231, 2006.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Erdem, Y., T. Erdem, A.H. Orta ve H. Okursoy. Canopy-air temperature differential for potato under different irrigation regimes, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B Soil and Plant Science, cilt 56, ss. 206-216, 2006.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Erdem, T., A.H. Orta , Y. Erdem ve H. Okursoy. Crop water stress index for potato under furrow and drip irrigation systems, Potato Research Journal, cilt 48, ss. 58, 2005.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , Erdem, Y., T. Erdem, A.H. Orta ve H. Okursoy. Irrigation scheduling for watermelon with crop water stress index (CWSI), Journal of Central European Agriculture, cilt 6, ss. 455-466, 2005.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , Baser, I., S. Sehirali, A.H. Orta, T. Erdem, Y. Erdem ve Ö. Yorgancılar. Effect of different water stresses on the yield and yield components of winter wheat, Cereal Research Communications, cilt 32, ss. 217-223, 2004.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , Orta, A.H., İ. Baser, S. Sehirali, T. Erdemve Y. Erdem. Use of infrared thermometry for devepoling baseline equations and scheduling irrigation in wheat, Cereal Research Communications, cilt 32, ss. 363-370, 2004.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. , Erdem, Y. veA.N. Yüksel. Yield response of watermelon to irrigation shortage, Scientia Horticulturae, cilt 98, ss. 365-383, 2003.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
9. , Orta, A.H., Y. Erdem ve T. Erdem. Crop water stress index for watermelon, Scientia Horticulturae, cilt 98, ss. 121-130, 2003.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
10. , Orta, A.H., S. Sehirali, İ. Baser, T. Erdem, Y. Erdem ve Ö. Yorgancılar. Water yield relation and water use efficiency of winter wheat in western Turkey, Cereal Research Communications, cilt 30, ss. 367-374, 2002.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
11. , Orta, A.H., T. Erdem ve Y. Erdem. Determination of water stress index for sunflower, HELIA, cilt 25, ss. 27-38, 2002.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
12. , Erdem, Y., A.N. Yüksel ve A.H. Orta. The effects of deficit irrigation on watermelon yield, water use and quality characteristics, Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt 4, ss. 785-789, 2001.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
13. Orta A., T. E., Y. E., L. C., Sera koşullarında damla yöntemiyle sulanan domates bitkisinin sulama zamanının planlanması, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Bursa, ss. 293, 1997.
Özgün Makale
14. Orta A., T. E., Y. E., L. Ç., Sera koşullarında damla yöntemiyle sulanan hıyar bitkisinin sulama zamanının planlanması, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Bursa, ss. 286, 1997.
Özgün Makale
15. Orta A. H., T. E., Y. E., Sulama ile gübreleme: Fertigation, Hasad Gıda, Tarım ve Hayvancılık Dergisi, ss. 24, 1996.
Özgün Makale

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler

1. YÜKSEL A. N., AHI Y., Sulama ve Gübreleme, Bölüm: Sulama, Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 2016.
Bilimsel Kitap

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1. YILMAZ A., AHI Y., Determination of the yield response to water for two different globe artichokes cultivars (Cynara scolymus l. cv. Bayrampaşa and Starline F1) in greenhouse conditions, 3rd International conference on Sustainable Agricuture and Environment (26.09.2016-28.09.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. AHI Y., Tuna L., RESEARCH ON EVAPOTRANSPIRATION COMPONENTS AND IRRIGATION SCHEDULING UNDER PEPPER (Capsicum annuum L.) CULTIVATION, 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (26.09.2016-28.09.2016).
Tam metin bildiri
3. GÜLTAŞ H. T., AHI Y., THE ECONOMIC ANALYSIS OF SOME CULTIVATED VEGETABLES WITH DRIP IRRIGATION IN THRACE / TURKEY CONDITIONS, 3rd International conference on Sustainable Agricuture and Environment (26.09.2016-28.09.2016).
Özet bildiri
4. DÖKMEN F., AHI Y., DANİYAL K., Irrigation of Pyrus in the Vicinity of Hisareyn-Gölcük/Kocaeli, Türkiye, IrriMed 2015 – Modern technologies, strategies and tools for sustainable irrigation management and governance in Mediterranean agriculture, Bari, Italy (23.09.2015-25.09.2015).
Poster
5. GÜLTAŞ H. T., AHI Y., Rapeseed (Brassica napus L.) Irrigation Scheduling via Crop Water Stress Index (CWSI) Using Line Source Sprinkler Irrigation, IrriMed 2015 – Modern technologies, strategies and tools for sustainable irrigation management and governance in Mediterranean agriculture, Bari, Italy (23.09.2015-25.09.2015).
Özet bildiri

Yayın Hakemlikleri

1. American Society of Civil Engineers, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
2. Agricultural water management, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. TÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
4. African Journal of Biotechnology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı
5. Elsevier, Agricultural Water Management, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
6. Springer, Paddy and Water Environment, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI
7. TÜBİTAK, Hakemlik Sayısı:5.
Uluslararası Dergi SCI
8. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi SCI
9. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi SCI
10. EÜ Ziraat Fakültesi Bilimsel Araştırmala Projeleri, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi SCI