Akademik Kadro İlanı ve Atama İşlemleri

Akademik ve İdari Personel Askerlik İşlemleri

Akademik ve İdari Personel Atama ve Görevlendirme İşlemleri

Akademik ve İdari Personel Emeklilik İşlemleri

Akademik ve İdari Personelin Görevden Ayrılma İşlemleri

Akademik ve İdari Personel İptal İhdas İşlemleri

Akademik ve İdari Personel Nakil İşlemleri

Akademik ve İdari Personel Tahsil Değerlendirme İşlemleri

Akademik ve İdari Personel Terfi İşlemleri

Aylıksız İzinler ve Sağlık İzinleri İşlemleri

Displin Soruşturması

Hizmet Birleştirme İşlemleri

İdari Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İşlemleri

Mal Bildirim Beyanname İşlemleri

Müdür Yardımcıları Atama İşlemleri

Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman ve Okutman Görev Süresi Uzatma İşlemleri

Pasaport İşlemleri

Yıllık ve Mazeret İzin İşlemleri

Aday Memur Asalet Tasdiki