Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ile birlikte 22 Mart 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu’nda düzenlenen, Dünya Su Günü etkinliği kapsamında bu yılın teması olan “Atıksu” konusu ile uyumlu “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Uyumlu Atıksu Yönetimi” başlıklı Panelimiz gerçekleştirilmiştir.

Panele su konusunda çalışmaları olan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Sulama Birliği Merkez Kooperatifleri Birliği, ASKİ Genel Müdürlüğü, Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, REC Türkiye, WWF- Türkiye, UNIDO ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi gibi kurumlardan katılım olmuştur.

Panelimizin açılış konuşmalarını Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran BOZOĞLU, Birleşmiş Milletler Mukim Temsilci Yardımcısı Atila URAS, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep AKDENİZ ve Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan ELMALI gerçekleştirmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Nilsun DEMİR Moderatörlüğünde Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep AKDENİZ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü YETİŞ, Water Footprint Network-Hollanda Proje Yöneticisi Dr. Ertuğ ERÇİN, Konya Büyükşehir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürü Serdar KOYUNCU ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR Panelistler olarak konuşmalarını yapmışlardır.

Panel kapsamında; iklim değişikliği, sınırlı tatlı su kaynakları ve artan nüfus gibi nedenlerden dolayı günümüzde tatlı suya erişimin giderek zorlaştığına dikkat çekildi. Bu sebeple atıksu oluşumunu kaynağında azaltmaya, Su Çerçeve Direktifi’ne uyum süreci kapsamında atıksuyun alıcı ortam kalitesine göre deşarj edilebileceğine, atıksu konsantrasyonundan ziyade atıksuyun kirlilik yükünün dikkate alınması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca Su Çerçeve Direktifi kapsamında, atıksudaki mikro kirleticiler ve bunların canlılar üzerindeki olumsuz etkileri ve bu kirleticilerin atıksudan gideriminin zorluğuna ve kirleticilerin giderimine uygun teknolojilerin yüksek maliyetler gerektirdiğine vurgu yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’nin uyguladığı “Mor Şebeke” yöntemi ile, atıksuyun yeniden kullanımına yönelik uygulamalara bir örnek verdi. Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR ise TÜBİTAK 1003 destekli “Tekstil Endüstrisi-İpek İpliği İşleme Atıksularından Membran Hibrit Prosesler ile Serisin Proteini Geri Kazanımı ve Prototip Serisin Üretimi” Projesi ile ilgili bilgiler verdi.