Avrupa Birliği – Türkiye mali iş birliği kapsamında finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimİN)” kapsamında Ülkemizde iklim değişikliği ile yerel ölçekte farkındalığın arttırılması ve kapasite geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim programları için 17 modülden oluşan “İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Serisi” eğitim seti hazırlanmıştır. Bu seri içerisinde yer alan “Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği” 8. Modülü, Enstitü Müdürümüz Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR tarafından hazırlanmıştır.

İklimİN Projesi-Eğitim Serisi- Modül 8 “Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği”