Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü’nün Misyonu; ülkemiz su kaynaklarının yönetilmesinde su kullanım verimliliğine odaklanarak ilgili kurumlarla işbirliği yapmak; tarım, sanayi ve kentsel su yönetimi konularında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek; suyun etkin yönetimi için politikalar üretmek ve öncü rol oynamaktır.