Bütçe Hazırlık

Doğrudan Temin

Elektrik Faturası Ödemesi

Faaliyet Raporları Hazırlama

Jüri Ücreti Ödeme

Maaş Ödemeleri

Seyahat kartı çıkarma

SGK Prim Ödemeleri

Taşınır Mal Çıkış İşlemleri

Taşınır Mal Giriş İşlemi

Telefon Faturası Ödemesi

Yolluk Ödemeleri

Zimmet