Proje Uygulama Alanı: GAP İlleri (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep,  Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak)

PROJENİN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ

Projenin Gerekçesi (neden ihtiyaç duyulduğu): Su kaynakları geliştirme programına dayanarak sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen GAP Projesi tarım, ulaştırma, sanayi, kentsel ve kırsal altyapı, eğitim gibi birçok sektörü kapsayan bütünleşmiş bir proje olması, çevre üzerindeki olası etkilerinin kaçınılmazlığı, su potansiyelinin büyük olması ve geniş alanların sulanması,  günümüzde artan nüfus nedeniyle, sanayileşme, ekonomik gelişmeler ve şehirlere göçün artması sonucu sınırlı olan su kaynakları üzerindeki baskının artması, yerel yönetimlerde çoğu şehirlerin içme suyu kayıplarının % 60’lara kadar çıkabilmesi, bazı sulama şebekelerinin çok eski ve ilkel olması ve su kaybının artmasına etken olmasından bu proje ile suyun tarımsal, hijyenik ve kentsel alanlarda kontrolsüz olarak kullanılmasını en aza indirerek suyun etkin ve verimli kullanılması hedeflenmiştir.

Bu çalışmanın amaçları;

– mevcut su kullanım yöntemlerinin daha ekonomik olan yöntemlerle değiştirilmesinin yanı sıra zorunlu ve/veya gönüllü su tasarrufu yapılmasını ve artan su ihtiyaçlarının karşılanabilmesini sağlamak,

– suyun tarımsal, hijyenik ve kentsel alanlarda bilinçli kullanımını sağlamak

– gelecek nesillere suyun etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bilincin aşılanmasını sağlamaktır.

Projenin Genel Amacı

GAP Bölgesi’nde su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını temin etmek üzere suyun etkin ve verimli kullanılmasına yönelik uygulamaları artırmak, kapasite geliştirme programlarını sağlamak ve yerel halkın bu konudaki bilinç düzeyini artırmak Proje’nin genel amacını oluşturmaktadır.

      Projenin Hedefleri

 • Bölgedeki yerel yönetimlerde ve diğer kamu kurumlarında çalışan personelin suyun verimli kullanılması konusunda teknik kapasitelerini geliştirmek
 • Öğretmen ve öğrencilerinin, kadın ve çocukların, bütün su kullanıcıların (ev-sanayi-tarım) bu konuda sorumluluğunu, bilgi ve bilincini artırmak
 • Kurumlar arası sorumluluk paylaşımını belirlemek
 • Suyun gereksiz olarak tüketimini azaltmak
 • Kuraklığı önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak
 • Bu konudaki yeni teknolojilerin eğitimlerle bölgede kullanılmasını sağlamak
 • Herhangi bir kuraklık döneminde yerleşim alanlarının susuz kalmaması için kamu kurum ve kuruluşlarını bilinçlendirerek, gerekli önlemleri aldırmak ve kuraklığın etkilerinin azaltılmasını sağlamak
 • Ekolojik dengenin korunmasını sağlayarak çevre kirliliğini önlemek
 • Lider çiftçi yetiştirme programlarında, genç çiftçilerin doğal kaynakları sürdürülebilir olarak kullanımını sağlamak.

 

GAP BÖLGESİ’NDE SUYUN VERİMLİ KULLANIMI KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI KAPSAMINDA “SUYUN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI” PROJESİ

EĞİTİM PLANI-2010

 

İLLER

KONULAR

SORUMLU

HEDEF KİTLE

SÜRE

İÇERİK

FİRMA SUNUMU

ŞANLIURFA

HİJYEN

BELEDİYE (KAMU), ÖĞRENCİ

YARIM GÜN

SLAYT

TARIM

Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM

KAMU, ÇİFTÇİ

SLAYT, FİLM, TEKNİK GEZİ

ATLANTİS,       TK PLASTİK

KENT

Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM

BELEDİYE (KAMU), ÖĞRENCİ, ÇEVRE MD.

SLAYT, FİLM

DİYARBAKIR

HİJYEN

BELEDİYE (KAMU), ÖĞRENCİ

YARIM GÜN

SLAYT

TARIM

Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM

KAMU, ÇİFTÇİ

SLAYT, FİLM, TEKNİK GEZİ

ATLANTİS,            TK PLASTİK

KENT

Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM

BELEDİYE (KAMU), ÖĞRENCİ, ÇEVRE MD.

SLAYT, FİLM

MARDİN

HİJYEN

BELEDİYE (KAMU), ÖĞRENCİ

YARIM GÜN

SLAYT

TARIM

Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM

KAMU, ÇİFTÇİ

SLAYT, FİLM, TEKNİK GEZİ

ATLANTİS,            TK PLASTİK

KENT

Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM

BELEDİYE (KAMU), ÖĞRENCİ, ÇEVRE MD.

SLAYT, FİLM

 

FİLM: TARIM:10 DAKİKA, KENT: 10 DAKİKA

TEKNİK GEZİ: ADANA VEYA MERSİN (PİVOT+DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ)

 

 

PROJE KAPSAMINDA HAZIRLANAN BROŞÜRLER:

 1. TARIMDA SU TASARRUFU
 2. KENTSEL VE BIREYSEL SU TASARRUFU