Enstitümüz öncülüğünde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Su Politikaları ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı ilk mezunlarını veriyor.  Tez Danışmanı Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM ve Prof. Dr. Sencer İMER olan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı Serap Perçin, “Su Güvenliği Bağlamında Su Hakkı” isimli tezinin Yüksek Lisans Tez Savunmasını yapmıştır.

Tez Öğrencisi: Serap PERÇİN

Tez başlığı: Su Güvenliği Bağlamında Su Hakkı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM ve Prof. Dr. Sencer İMER

Program: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Yer: Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü
Saat: 10:00