Enstitümüz öncülüğünde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Su Politikaları ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı ilk mezunlarını veriyor. Tez Danışmanları Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR ve Dr. Öğr. Üyesi Seyfi KILIÇ olan Duygu Doğu KIRKICI’nın “Türkiye İçin Su Güvenliği Kavramının Değerlendirilmesi” isimli tezinin Yüksek Lisans Tez Savunması yapılmıştır.

Tez Öğrencisi: Duygu Doğu KIRKICI

Tez başlığı: Türkiye İçin Su Güvenliği Kavramının Değerlendirilmesi

Tez Danışmanları: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR (Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü), Dr. Öğr. Üyesi Seyfi KILIÇ (Iğdır Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Program: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Yer: Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü
Saat: 14:00