On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı tarafından  12 Şubat 2018 tarihinde Point Otel’de düzenlenen “Yerel Paydaşlara Yönelik Çalıştay”a Enstitü Müdürümüz Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR katılmıştır.