T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25-27 Nisan 2017 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen “Türkiye’de Atıksu Yönetimi Çalıştayı” nın “Atıksu Yönetiminde AB Uyum Süreci” başlıklı 6. Oturuma eş-başkan olarak Enstitü Müdürü Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR katılmıştır.