Enstitü Müdürümüz Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR, Avrupa Birliği – Türkiye mali işbirliği kapsamında finanse edilen, Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelenin güçlendirilmesi için kamuoyu farkındalığını ve paydaş kapasitesinin arttırılmasını amaçlayan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” (İklim-İN) kapsamında, 09 Ocak 2018, 10:00-16:00 saatleri arasında, Ankara Point Otel de düzenlenen “Odak Grup Toplantısı” na katılmıştır. Toplantının amacı, Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede eğitim ve kapasite ihtiyaçları için farklı hedeflere odaklanan hibe faydalanıcılarının görüş ve yorumlarını almaktır. Söz konusu yorumların hazırlanacak olan Eğitim İhtiyaç Analiz Raporu’na yansıtılması hedeflenmektedir.