Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce 30 Kasım-1 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenen “İklim Değişikliği ile Mücadele Bağlamında Türkiye’de Tarım ve Gıda Güvenliği Çalıştayı”isimli çalıştaya Enstitü Müdürü Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR “İklim Değişikliğine Uyumlu Su Yönetimi Çalışmaları: Ülke Örnekleri” isimli sözlü sunumla katılım sağlamıştır.