T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve yüklenicisi ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü olan “Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi (Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Ülkü YETİŞ)” kapsamında 19-20 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Çevresel Kalite Standartları Bazlı Deşarj Standartlarına Geçiş Çalıştayı”nda Enstitü Müdürümüz Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR Oturum Moderatörü olarak görev almıştır.