Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR

Tel: +90 (0) 312 600 01 62/ 2761

e-posta: gcapar@ankara.edu.tr

16 Mart 1972’de Ankara’da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde 1990 yılında tamamladı. 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1997-2004 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı aynı bölümden 1998 yılında Yüksek Lisans, 2005 yılında Doktora derecesini aldı. 2004 yılında 9 ay süreyle Chevening Bursiyeri olarak İngiltere’ye gitti ve Imperial College, London Kimya Mühendisliği Bölümü’nde membran teknolojisi üzerine araştırmalarda bulundu. 2006-2008 yılları arasında ODTÜ Mühendislik Bilimleri Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Aynı dönemde British Council destekli bir proje kapsamında 3 aylık süreyle İngiltere’de misafir öğretim elemanı olarak araştırmalarına devam etti. 2005-2009 yılları arasında Avrupa Birliği destekli projelerde eğitmen/uzman olarak çalıştı.

2010 yılında Uzman olarak adım attığı Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü’nde; 2012’de Yardımcı Doçent ve 2014’te Doçent oldu. 2012-2016 yılları arasında Su Yönetimi Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 3 Kasım 2016 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır.

2016 yılından bu yana Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptığı Su Politikaları ve Güvenliği ABD’nın Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki ilk kuruluş çalışmalarında, programın geliştirilmesinde ve yabancı dilde program açılmasında öncülük etmiştir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulan Entegre Su Yönetimi ABD altındaki ilgili programların tüm hazırlık aşamalarında ve ders programının oluşturulmasında aktif rol almıştır. Üniversitemize ve ülkemize su yönetimi konusunda lisansüstü düzeyde yeni dersler kazandırmıştır.

2010 yılında kurulan Su Yönetimi Enstitüsü’nün ilk yapılanma sürecinde ve fiziki alanının iyileştirilmesi konusunda önemli adımlar atmış; derslik, toplantı odası, proje odası, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve çalışma ofisleri oluşturulmasını sağlamıştır. 2015 yılında, atıksulardan ürün geri kazanımı alanında faaliyet gösteren Su Laboratuvarı’nı kurmuş, Üniversitemize yeni bir araştırma alanı kazandırmıştır.

2012 yılında Su Yönetimi Enstitüsü’nde, 2016 yılında ise Su Politikaları ve Güvenliği ABD’nda Erasmus Koordinatörü olarak görev yapmaya başlamıştır. Avrupa’da iki önemli üniversite ile Erasmus anlaşması imzalanmasını sağlamıştır. 2014 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü’ne bağlı Çevre Komisyonu üyesidir. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. International Water Association (IWA)’da 2017-2019 dönemi için Resource Recovery Cluster Steering Committee Member olarak seçilmiştir. 1995 yılından bu yana TMMOB Çevre Mühendisleri Odası üyesidir.

Dr. ÇAPAR’ın araştırma konuları; su/atıksu arıtımı, su/ürün geri kazanımı, membran prosesleri ve su kalitesi yönetimidir. Uluslararası alanda tanınan dergilerde yayınları, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirileri mevcuttur. Ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü/takım lideri/eğitmen/uzman olarak çeşitli görevler almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.