1. Ayşe TATMA (Tez Başlığı: İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına ve Türkiye’de Balıkçılık Sektörüne Etkileri)
  2. Veli TAŞ (Avukat), Tez Başlığı: Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme Sürecinin Su Güvenliği Bağlamında İncelenmesi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR (Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü)
  3. Nadide Dilan YAKA (Tez Başlığı: İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı zorunlu göçlerin incelenmesi)
  4. Tuğba KUTLU (Tez Başlığı: Ankara İli için Gri Su Ayak İzinin Hesaplanması)
  5. Şeyma KILINÇ (Tez Başlığı: Orta Asya Ülkelerinde Su Politikaları ve Güvenliği)
  6. Erhan IŞITAN (Tez Başlığı: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Su Yönetimi)