1. Nadide Dilan YAKA (Tez Başlığı: İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı zorunlu göçlerin incelenmesi)
  2. Tuğba KUTLU (Tez Başlığı: Ankara İli için Gri Su Ayak İzinin Hesaplanması)
  3. Şeyma KILINÇ (Tez Başlığı: Orta Asya Ülkelerinde Su Politikaları ve Güvenliği)
  4. Erhan IŞITAN (Tez Başlığı: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Su Yönetimi)