1. Selin ENGİN (T. C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı), Tez Başlığı: Türkiye’de Pamuk Üretiminin Su Ayak İzi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR (Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü)
  2. Veli TAŞ (Avukat), Tez konusu: Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme Sürecinin Su Güvenliği Bağlamında İncelenmesi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR (Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü)
  3. Özge Nur ÖĞÜTÇÜ, Tez Başlığı: Aral Gölü Çevre Felaketi’nin Orta Asya Ülkelerinin Su Politikalarına Etkisi, Tez Danışmanları: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR (Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü), Prof. Dr. Sencer İMER ( Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)
  4. Banu Kaya ( T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı), Tez Konusu: Su Yönetiminde Halkın Katılımı Sürecinin İyileştirilmesi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR (Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü)
  5. Duygu Doğu KIRKICI (T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı), Tez Konusu: Türkiye’de Su Güvenliği için Ulusal Bir Gösterge Seti Önerisi Tez Danışmanları: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR (Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü), Yrd. Doç. Dr. Seyfi KILIÇ (Iğdır Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)