TÜBİTAK (1003) Destekli “Tekstil Endüstrisi-İpek İpliği İşleme Atıksularından Membran Hibrit Prosesler ile Serisin Proteini Geri Kazanımı ve Prototip Serisin Üretimi” Projesi. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR

Ankara Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü Destekli “Tekstil Atıksularından Serisin Proteini ve Su Geri Kazanımı” Altyapı Projesi Yürütücüsü: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR