TÜRKİYE-HOLLANDA İŞBİRLİĞİ

 • Proje Adı: Türkiye’de Tarım Sektörünün İklim Değişikliğine Karşı Hassasiyeti Üzerine Kapasite Geliştirme (Building Capacity on Vulnerabilities of Agricultural Sector to Climate Change in Turkey)
 • Destekleyen Kuruluş: Avrupa Birliği
 • Proje Ortağı Kurum/Kuruluş: University of Twente (Hollanda)
 • Faydalanıcı Kurum/Kuruluş: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR (Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü)
 • Destek Miktarı: 49.999,25 Avro
 • İşbirliği Süresi: 15 ay (Eylül 2017 – Aralık 2018)

    TÜRKİYE-İNGİLTERE BİLGİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

 • Proje Adı: Türkiye’de Tarımsal Su Yönetimi Üzerine Pilot Bir Proje: Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi (A Pilot Project on Agricultural Water Management in Turkey: Gölbaşı Special Environmental Protection Area)
 • Destekleyen Kuruluş: British Council (2012 UK-Turkey Knowledge Partnership Programı)
 • Türkiye Takım Lideri: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR (Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü)
 • İngiltere Takım Lideri: Prof. Dr. Kang LI (Imperial College London, Kimya Mühendisliği Bölümü)
 • Partner Yüksek Eğitim Kurumları-Türkiye: Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Partner Yüksek Eğitim Kurumları-İngiltere: Imperial College London, Kimya Mühendisliği Bölümü, Newcastle University School of Agriculture, Food and Rural Development
 • Partner Kurum-Türkiye: Gölbaşı Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
 • Destek Miktarı: 20000 GBP
 • İşbirliği Süresi: 3 yıl (Nisan 2012 – Mart 2015)