Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvurunuz.

http://sosbilens.ankara.edu.tr/