• Su kalitesi
  • Su temini ve kullanımı
  • Su kirliliği ve kontrolü
  • Su ve atıksu arıtımı
  • Kaynak geri kazanımı
  • Modern sulama teknikleri
  • Çevre ve sağlık
  • Ulusal ve uluslararası su hukuku, sınıraşan sular
  • İklim değişikliğinin sulu ve kuru tarım sistemlerine ve su kaynaklarına etkileri
  • Tarım, kentsel alan ve sanayide su kullanım etkinliğinin artırılması
  • Sürdürülebilir su yönetimi ile ilgili politika ve stratejilerin geliştirilmesi