BİLGİ NOTU 1

(15.11.2011)

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü, su kaynaklarının miktar ve kalitesi açısından çok sıkıntılı olan Gölbaşı Bölgesinde mevcut su kaynaklarının sulamada ve evsel tüketimde etkin kullanımının sağlanması ve çatı su hasadı ile yağmur suyundan yararlanılması amacıyla bir proje hazırlamış, bu proje Birleşmiş Milletler-UNDP-EVERY DROP MATTERS Programı tarafından kabul görmüş ve desteklenmiştir. Proje süresi 1 yıldır ve proje 01.10.2012 tarihinde başlamıştır.

Proje kapsamında yapılması planlanan çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Bir demonstrasyon alanı oluşturulması
  • Demonstrasyon alanında çiftçi ve teknik eleman-mühendislerin eğitiminde kullanılacak otomatik meteoroloji istasyonunun, örnek yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin ve sulamada otomasyonun kurulması
  • Demonstrasyon alanında eğitim amaçlı bir çatı su hasadı sisteminin kurulması
  • Gölbaşı ilçesi ve Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan 10 köyden yaklaşık 400 çiftçinin ve 40 teknik eleman-mühendisin demonstrasyon alanında tarımda etkin su kullanımı-damla ve yağmurlama sulama ve çatı su hasadı konusunda eğitimi, eğitimde kadın çiftçilerin de yer almasının sağlanması
  • Köylerde ailelere (çocuklar dahil) evde etkin su kullanımı konusunda eğitim verilmesi
  • Tüm eğitimler için broşürler hazırlanması ve dağıtılması,
  • Proje alanından seçilecek yaklaşık 80 çiftçi ve teknik elemanın 2 kez Konya’ya sulama ile ilgili fuarlara ve örnek sulama sistemlerinin yer aldığı bölgelere götürülmesi
  • Proje tanıtımı ve sonuçlarının paylaşılmasına yönelik 3 toplantı yapılması.

Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesinde sulama suyu kaynağı olmaması ve peyzaj alanlarının şehir sulama şebekesinden sulanması, ayrıca demonstrasyonlar için yeterli alan bulunmaması nedeniyle Ankara Üniversitesi Rektörlüğü demonstrasyonların Ziraat Fakültesi Kampüs alanı içerisinde kurulmasını istemiştir. Ziraat Fakültesi Kampüs alanında 6 parselde toplam 16 dekar alan projeye tahsis edilmiştir. Ayrıca Bahçe Bitkileri Bölümünce yeni kurulan Küçük Bahçıvanlar Okulu binasının, yeni alınan otomatik meteoroloji istasyonunun ve tüm üretim parsellerinin (süs bitkisi, sebze, meyve, bağ) sulama eğitimi amaçlı kullanımına izin verilmiştir.

Projeye tahsis edilen 6 parsele ilişkin topoğrafik haritalar hazırlanmıştır, toprak ve su analizlerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bu alanlarda sulama (ağırlıklı olarak damla sulama) eğitimine yönelik demonstrasyonlar kurulacaktır (çim, sebze, meyve, bağ, tarla bitkilerinde damla ve yağmurlama sulama, toprakaltı damla sulama, lateral ve damlatıcı tipleri, düşük basınçlı damla sulama, damla sulamada toprakta nem dağılımı, eğimin nem dağılımına etkisi vb.). Bu alanlarda çiftçilerin ve teknik eleman-mühendislerin sulama prensipleri, sulama malzemeleri, sulama projeleri, sulama sistemlerinin işletilmesi, sulamada otomasyon kullanımı, sulama sistemlerinin bakım ve onarımı konularında eğitimi yapılacaktır. Küçük Bahçıvanlar Okulu binasının çatısına yağmur suyu hasadı sistemi monte edilecek ve çatıdan toplanan ve filtre edilen suyun tuvalet sifonunda ve bahçe-peyzaj alanların damla sulama sistemi ile sulanmasına kullanılmasına ilişkin demonstrasyon oluşturulacaktır. Bu alanlarda proje kapsamındaki eğitimler gerçekleştirilecektir.

Oluşturulacak demonstrasyon alanı proje süresince ve projenin tamamlanmasından sonra özellikle özel sektörden sağlanacak desteklerle zenginleştirilecek (seralarda, peyzaj alanlarında kullanılan sulama sistemleri, toprak nem sensörleri, kablolu-kablosuz otomasyon sistemleri, zaman esaslı, nem sensörü esaslı, ET esaslı otomasyon sistemleri, güneş panelleri ile damla sulama, sugücü pompası ile damla sulama vb.) ve alanın bir Sulama Eğitim-Araştırma Merkezi haline getirilmesi sağlanacaktır. Büyüklüğü ve kapsamı açısından Ülkemizde ilk ve tek olacak bu merkezde, çeşitli kurumların (Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri vb.) giderek artan eğitim talepleri de karşılanacaktır. Bu eğitimler Ülkemizde sulama konusunda projeleme ve kullanım hatalarının azaltılmasına, etkin su kullanımına ve çiftçi gelirinin arttırılmasına katkı sağlayacaktır.

 

 

PROJE TOPLANTI AFİŞİ

PROJE TOPLANTI DAVETİYESİ

PROJE BİLGİ NOTU

PROJE SONUÇ RAPORU