Enstitümüz öncülüğünde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Su Politikaları ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı ilk mezunlarını veriyor. Tez Danışmanı Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR olan “Entegre Su Kaynakları Yönetimi Kapsamında Halkın Katılımının Ülke Örnekleriyle İncelenmesi” ve Tez Danışmanı Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM ve Prof. Dr. Sencer İMER olan “Su Güvenliği Bağlamında Su Hakkı” isimli tezlerin Yüksek Lisans Tez Savunmaları yapılmıştır.

Tez Öğrencisi: Banu KAYA

Tez başlığı: Entegre Su Kaynakları Yönetimi Kapsamında Halkın Katılımının Ülke Örnekleriyle İncelenmesi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR

Program: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Tez Öğrencisi: Serap PERÇİN

Tez başlığı: Su Güvenliği Bağlamında Su Hakkı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM ve Prof. Dr. Sencer İMER

Program: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı