Enstitümüz öncülüğünde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Su Politikaları ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı ilk mezunlarını veriyor. Tez Danışmanı Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR olan Banu KAYA’nın “Entegre Su Kaynakları Yönetimi Kapsamında Halkın Katılımının Ülke Örnekleriyle İncelenmesi”, Selin ENGİN’in “Türkiye’de Pamuk Üretiminin Su Ayak İzi” ve Ayşe TATMA’nın “İklim Değişikliğinin Türkiye’de İçsu Yetiştiriciliğine Etkilerinin Havza Bazında İncelenmesi” isimli tezlerinin; Tez Danışmanları Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR ve Dr. Öğr. Üyesi Seyfi KILIÇ olan Duygu Doğu KIRKICI’nın “Türkiye İçin Su Güvenliği Kavramının Değerlendirilmesi” ve  Tez Danışmanları Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM ve Prof. Dr. Sencer İMER olan Serap PERÇİN’in “Su Güvenliği Bağlamında Su Hakkı” isimli tezlerinin Yüksek Lisans Tez Savunmaları yapılmıştır.

Tez Öğrencisi: Banu KAYA

Tez başlığı: Entegre Su Kaynakları Yönetimi Kapsamında Halkın Katılımının Ülke Örnekleriyle İncelenmesi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR

Program: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Tez Öğrencisi: Serap PERÇİN

Tez başlığı: Su Güvenliği Bağlamında Su Hakkı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM ve Prof. Dr. Sencer İMER

Program: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Tez Öğrencisi: Duygu Doğu KIRKICI

Tez başlığı: Su Güvenliği Kavramının ve Su Güvenliği İndekslerinin Bir Değerlendirmesi

Tez Danışmanları: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR (Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü), Dr. Öğr. Üyesi Seyfi KILIÇ (Iğdır Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Program: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Yer: Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü
Saat: 14:00

Tez Öğrencisi: Selin ENGİN (T. C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışanı)

Tez başlığı: Türkiye’de Pamuk Üretiminin Su Ayak İzi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR

Program: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Yer: Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü
Saat: 15:00

Tez Öğrencisi: Ayşe TATMA (T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı)

Tez başlığı: İklim Değişikliğinin Türkiye’de İçsu Yetiştiriciliğine Etkilerinin Havza Bazında İncelenmesi

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR

Program: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Yer: Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü
Saat: 15:00