Ankara Üniversitesi ile University of Twente (Hollanda) ve Cranfield University (İngiltere) arasında Erasmus+ Programı anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015 yılında kurulan Su Politikaları ve Güvenliği ABD’nın ilgili yüksek lisans programlarını kapsıyor.

Zenginlik Katacak

Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İBİŞ’in uluslararasılaşmaya verdiği büyük önem, Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü ve Su Polikaları ve Güvenliği ABD Başkanı Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR’ın gösterdiği yoğun çabalar ve AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörü, Uluslararasılaşma Koordinatörü ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. Sibel SÜZEN’in tüm süreçte verdiği destek sonucunda lisansüstü eğitimde heyecan verici işbirliği olanakları yaratılmıştır.  Erasmus+ işbirliği anlaşmalarının, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Türkçe eğitimle başlayan ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında İngilizce eğitime başlayacak olan Su Politikaları ve Güvenliği ABD’na büyük zenginlik katması bekleniyor.

Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimi

Erasmus+ Programı kapsamında işbirliği yapmak için Avrupa’nın önde gelen pek çok üniversitesi ile yazışmalar yapıldı. University of Twente ile yapılan anlaşma, Twente Center for Studies in Technology and Sustainable Development tarafından 2000 yılından bu yana yürütülmekte olan “Environmental and Energy Management Master Degree Programme” ile bizim programlarımız arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kapsıyor. Bugüne kadar 40’tan fazla ülkeden öğrenci mezun eden programda üç alanda uzmanlaşma sağlanabiliyor: Çevre Yönetimi, Enerji Yönetimi ve Su Yönetişimi. Programa devam eden öğrencilerimiz ve görev alan öğretim üyelerimiz için özellikle Su Yönetişimi alanında faydalı olacağı düşünülmektedir. Cranfield University ise İngiltere’nin yalnızca lisansüstü düzeyde eğitim veren tek üniversitesidir. Anlaşma, Üniversitenin CISEM (Chartered Institution of Water and Environment Management) tarafından akredite olan “Environmental Water Management Master Degree Programme” ile programlarımız arasında şu an için öğretim üyesi değişimini kapsıyor. Öğrenci değişimlerinin yakın gelecekte başlaması bekleniyor.

Ankara Üniversitesi ve T.C. Dış İşleri Bakanlığı arasında imzalanan eğitim protokolü çerçevesinde, Su Yönetimi Enstitüsü’nün önerisi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulan Su Politikaları ve Güvenliği Anabilim Dalı, ülkemizde sürdürülebilir su yönetimi için doğru politikalar üretecek uzmanların yetiştirilmesine odaklanmıştır.

Programda görev alan ve destek veren öğretim elemanları:

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK (Coğrafya Bölümü)

Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU (Coğrafya Bölümü)

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Nevzat ARTIK (Gıda Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK (Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Nesrin ALGAN (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)

Prof. Dr. Tayfun ÇINAR (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)

Doç. Dr. Erdem DENK (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Su Yönetimi Enstitüsü

Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR

Uzm. Çiğdem COŞKUN DİLCAN

Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman KODAL (Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü)

Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM (Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü)