Bilindiği gibi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1993 yılında  22 Mart tarihi “Dünya Su Günü” olarak ilan edilmiştir. Her yıl farklı bir tema çerçevesinde ele alınan su sorunu, son yıllarda “Su Kalitesi”, “Su ve Kentleşme”, “Su ve Gıda Güvenliği”, “Su Dayanışması”, “Su ve Enerji”, “Su ve Sürdürülebilir Kalkınma”, “Su ve İstihdam” başlıkları altında tartışılmıştır. 2017 yılının teması olan “Atıksu” ise “Neden Atıksu?” kampanyası ile ele alınacaktır. Günümüzde küresel olarak ortaya çıkan atıksuların %80’den fazlasının arıtılmadan veya yeniden kullanılmadan ekosisteme verilmesi gerçeğinden hareketle, kampanyanın amacı, atıksuların azaltılması ve yeniden kullanılması konusuna dikkat çekmektir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) arasında su ile ilgili olan 6. madde, 2030 yılına kadar “kirliliğin azaltılması, doğrudan boşaltımların engellenmesi, tehlikeli kimyasalların ve maddelerin emisyonunun en aza indirilmesi, arıtılmamış atıksu oranının yarıya düşürülmesi ve küresel olarak geri kazanım ve güvenli kullanımın artırılması” yoluyla su kalitesinin iyileştirilmesini kapsamaktadır.

Bu bağlamda, Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak, 22 Mart 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu’nda düzenlenecek olan Dünya Su Günü etkinliğinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu atıksu yönetiminin nasıl olması gerektiği tartışılacak, atıksu azaltımı ve yeniden kullanımı konusunda ülkemizde gerçekleştirilen başarılı çalışmalara yer verilecektir.

Panel Yeri, Saati, Konusu ve Konuşmacıları hakkında bilgi edinmek için aşağıda Panel Davetiye ve Afişimize ulaşabilirsiniz.

Dünya Su Günü_ Davetiye

Dünya Su Günü_ AFİŞ

ENSTİTÜSU_22 Mart Dünya Su Günü_2017_Atıksu Paneli_Sonuç Bildirgesi